We geven therapie aan kinderen en hun gezin, jongeren, volwassenen, koppels, hulpverleners en teams hulpverleners. Je kan zowel individueel bij ons terecht als met meerdere personen, gezinnen en groepen, afhankelijk van de nood en de hulpvraag. We bespreken samen waar het nodig is om de context te betrekken. Ieder op eigen tempo en naar eigen wens. Dit kan tijdens de intake bekeken worden, maar kan evengoed later aan bod komen binnen het reeds aangegaan persoonlijk proces.

Expertise in volgende problematieken

 • Uitdagingen en moeilijkheden binnen het gezin, problematische opvoedingssituaties
 • Relationele en familiale moeilijkheden 
 • Ouderschapsreorganisatie na echtscheiding.
 • Parallel solo ouderschap.
 • Het gezin over de generaties heen.
 • Echtscheidingen en hoogconflictscheidingen.
 • Doorbreken van patronen.
 • Traumagerelateerde symptomen.
 • Verwerking van moeilijke gebeurtenissen uit het verleden.
 • Loopbaanvraagstukken, heroriëntatie en/of moeilijkheden op het werk en met arbeidsrelaties. Werkdruk, stress en burn-out op het werk.
 • Rouw en verlieservaringen.

   

Voor professionele hulpverleners, leerkrachten en andere 1e lijnshulpverleners

 • Coaching omgaan met gezinnen in hoogconflict-scheidingen. 
 • Coaching omgaan met problematisch functionerende gezinnen.
 • Individuele coaching bij hulpverleningsthema’s die onder je vel kruipen. 
 • Teamcoaching bij moeilijk lopende begeleidingen.

Voorbeelden van klachten waarvoor mensen hulp zoeken:

   • Relationele moeilijkheden: gebrek aan evenwicht, waardering, erkenning, dialoog, algemene moeilijkheden binnen het gezin of familie, herstel van relaties en contacten.
   • Emotionele problemen: verdriet, uitputting, kwaadheid, onrust, stress, gebrek aan draagkracht, lusteloosheid, emotionele vervreemding, angsten, sociale angst, fobie, scheidingsangst, slaapangst, leegte, ..
   • Emotieregulatieproblematiek: boosheid, (hoog)gevoeligheid, hyper, ...
   • Gedragsproblemen: compulsief, problemen met gezag, agressie, impulsiviteit, chaotisch, conflicten, ... Patronen in gedrag die steeds terugkeren.
   • Ontwikkelingsuitdagingen: ad(h)d, ASS, leerstoornis
   • Verwerking: onverwerkte kwetsuren uit het verleden, ingrijpende gebeurtenissen, trauma, dissociatie, ... 
   • Rouw en verlies: echtscheiding, overlijden, ziek familielid
   • Depressie
   • Borderline persoonlijkheidsorganisatie 
   • Burn-out, bore-out, overspannenheid, psychische decompensatie, ... 
   • Pesterijen: zowel vroeger als nu
   • Faalangst en onzekerheid, vragen met betrekking tot zelfbeeld, zelfvertrouwen
   • Stress- en angstgerelateerde klachten
   • Piekeren, snel zorgen maken
   • problemen met studies, loopbaanvragen, problemen op het werk
   • Opvoedingsvragen en/of - moeilijkheden
   • Lichamelijke klachten waarvoor geen medische oorzaak te vinden is
   • chronische lichamelijke aandoeningen 
   • Veranderingen in de levensfase: alleen wonen, kinderen krijgen, scheiding, ...
   • Verbinding vinden met jezelf en anderen.
   • Zingeving, existentiële vragen en betekenisgeving (wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik, wat doe ik?) 
   • Nood aan inzichten, verandering, persoonlijke groei en ontplooiing.
   • ​Zelfbeeld en zelfvertrouwen 
   • Gevoel van vastzitten: (Moeilijke) keuzes maken
   • Weerbaarheid en assertiviteit