Belangrijke melding: Indien u een mail verstuurde tussen 17 en 22 september naar het e-mailadres tina.pira@wil-g.be is deze niet aangekomen. U zal hier mogelijks geen foutmelding van gekregen hebben. Gelieve uw mail opnieuw te verzenden. Alvast bedankt! 

 

Persoonlijk, authentiek, open, flexibel en onderbouwd

  • Wat: Groepspraktijk voor Welzijn in Lichaam en Geest
  • Waar: Romain Steppestraat 107, 2890 Puurs-Sint-Amands
  • Voor wie: kinderen, jongeren, volwassenen, koppels, gezinnen, groepen, hulpverleners en teams hulpverleners

Door wie? (Team)

  • Klinisch psycholoog, psychotherapeut, psychotraumatoloog
  • Klinisch orthopedagoog, contextueel therapeut
  • Psychologisch consulent, groeiconsulent
  • arts, reiki-gever, hartcoherentiecoach en yoga-teacher

Psychotherapie en psychologische begeleiding

Er is zoveel ‘meer’ in het leven... Meer dan alleen ‘erover praten', maar ook de verandering van binnenuit toelaten. Het betreft een zoektocht binnenin jezelf om de kracht te vinden je terug naar buiten te kunnen richten.

'Natuurlijk praat ik tegen mezelf, want soms heb ik advies van een expert nodig'. 

Daar waar je de weg naar jezelf wilt terugvinden en je jezelf wilt helpen versterken.

Ouderschaps-, gezins- en familiebegeleiding

In verbondenheid met onze kinderen, ouders, partner zijn we wie we zijn, of worden we wie we willen worden of … lukt het soms niet zoals we graag zouden willen. We zoeken in ons gezin naar veiligheid, affectie, verbondenheid, geborgenheid, maar in de realiteit stuiten we vaak op grenzen. Soms zijn er zaken uit de eigen kindertijd die opspelen, die ons hinderen. Het dagelijkse samenleven is een geven en ontvangen en soms is de balans uit evenwicht. Ervaar je moeilijkheden in je partnerrelatie, voel je je niet meer gelukkig binnen je ouderrol en taken in je gezin, ervaar je als gezin moeilijkheden, dan staan we er samen bij stil en kijken we naar de dynamieken en mechanismen. We gaan samen aan de slag met de thema’s die leven of verborgen zijn. Zoeken we naar aanknopingspunten om onze eigenheid in verbondenheid terug te vinden en streven we eventueel naar nieuwe evenwichten.

Specifiek : In “ouderschapsreorganisatie na echtscheiding” helpen we jullie als ouders om opnieuw vorm te geven aan de zorg voor de kinderen, maar ook aan de zorg voor jezelf.

Hoe geef je als ouder gestalte aan je ouderrol, wanneer je niet meer samen woont? Hoe moet dat dan met de zorg naar en opvoeding van je kinderen, rekening houdend met de plaats van de andere ouder? Soms slorpt de strijd zoveel energie op dat we kinderen wel eens uit het oog verliezen. Vanuit een welzijnskompas voor de kinderen, bespreken we de mechanismen die spelen bij echtscheiding en geven we vorm aan omgangs- en communicatiemechanismen. We komen tot een ouderschapsplan. Begeleiding kan zowel individueel als voor beide ouders, als voor iedereen die er professioneel of niet professioneel mee te maken krijgt.

Psychologische begeleiding en counseling 

Zoek je hulp, wens je graag kortdurend aan een obstakel in je leven te werken? Ben je op zoek naar methodieken om meer uit jezelf te halen? Voel je je onzeker, ben je het even kwijt, heb je last van stress, faalangst, ... Heb je vragen rond zingeving? Zou je graag meer zelfvertrouwen opbouwen? Heb je een meer neutrale kijk nodig op hoe het momenteel in je leven loopt? Sta je voor nieuwe uitdagingen of moeilijke keuzes? Heb je graag wat meer zicht op de patronen waarin je vastloopt? Misschien voel je je niet goed in je vel zonder te weten hoe het komt of hoe je er iets aan kan doen?

Samen ga je op zoek naar handvaten om jouw hindernissen te overwinnen. 

Traumatherapie

Het behandelmodel voor trauma is fasegericht: 1) Stabilisatie en symptoomreductie, ontwikkelen van vaardigheden en verhogen van het mentale niveau, 2) Confrontatie en behandeling van traumatische herinneringen en 3) Re-integratie van de persoonlijkheid en rehabilitatie.

Verscheidene wetenschappelijk onderbouwde therapeutische technieken worden geïntegreerd in de behandeling en met elkaar gecombineerd ter verbetering van het dagelijks leven, het verwerken van psychotrauma en het weer één worden met jezelf (rehabilitatie van de persoonlijkheid). 

'Zij (het nachtkind) was de sleutel, en als ik er niet in slaagde het nachtkind met het dagkind te integreren, wist ik dat mijn nachtmerrie niet zou ophouden', Marilyn Van Derbur

Hoe moeilijk het ook te vinden is, de motivatie om door deze duisternis te gaan, is belangrijk om onszelf terug te vinden en je persoonlijk(heid) te verrijken. We worden constant getriggerd en pijn blijft zich vaak herhalen. Toch liggen er in die pijn verborgen schatten en stukjes die we verloren leken te zijn of onbewust achterlieten. Verwerking draagt bij aan verhoging van je mentaal niveau, ruimt chronische obstakels uit de weg en helpt je jouw langdurige angsten te overwinnen.

Het gehele proces gaat vaak gepaard met veel pijn en rouwen, je realiseert je ten volle wat was, wat is en wat zou kunnen zijn. De verschillende puzzelstukjes die je vaak afzonderlijk zag liggen, vormen eerst een geheel en uiteindelijk kan je er kleur aan geven. Je leert 'jezelf' te zijn op een meer authentieke manier vanuit je eigen bezieling. 

Begeleiding bij rouw en verlies

'Ze zeggen dat ik los moet laten, maar ik wil je bewaren. Ik zou je in een doosje willen doen. Ik bewaar je nu in de onbeperkte ruimte van mijn verlangen en gemis. Ze zeggen dat ik het een plaats moet geven. Ze vergeten dat jij niet een 'het' bent, maar een 'jij', deel van mij, voor altijd met mij verbonden. Ik bewaar je in mijn verhalen en herinneringen, waarvoor ik ruimte zoek.', 

Rouw heeft spijtig genoeg vaak een negatieve bijklank, alsof we ons verlies ‘moeten’ verwerken. “Ze zeggen dat ik los moet laten..."

Rouw betreft verlies van iemand of iets waarmee een betekenisvolle relatie bestaat. 

Inderdaad, tegenwoordige tijd. De verbinding IS en zal er altijd zijn. We zoeken naar manieren om onze geliefde uit de mist te halen en een betekenis te geven aan het verlies, opdat we wat is, wat was en wat zou zijn, kunnen meenemen in wat komt... 

Begeleiding bij rouw is er voor iedereen die hulp/ ondersteuning nodig heeft met het verwerken van verlies. Het hoeft niet te gaan over recent verlies. Ook wanneer het verlies lang geleden heeft plaatsgevonden kan een therapeut helpen om het verlies een plaats te geven. Het is er voor alle vormen van rouwverwerking. Het verlies van werk (ontslag, pensioen), een relatie, huwelijk, vriendschap, gezondheid, een land, een dierbaar persoon, … 

 

 

We zoeken samen naar het kiempje van betrouwbaarheid

Daar waar onbetrouwbaarheid om de loer ligt,

je je verdrietig, machteloos of hulpeloos voelt,

 je de spanning nog moeilijk kan dragen,

 je je voelt wankelen in onzekerheid,

daar leven de kansen om aan te gaan wat je mist

en méér te zien.

Het vraagt energie en moed, maar zit in ieders kunnen!