Sociale vaardigheidstraining voor kinderen 

Meer informatie betreffende de inhoud van de training, klik hier. 

Deze groepstraining is een geconventioneerde ELP-training (8 groepssessies van 2 uur). Per groepssessie betaalt u 2,5 euro. Een eerste intake is gratis. Deze gaat door met de ouders. Na afloop van de training, wordt er met de ouders een eindevaluatie ingepland. Het tarief hiervoor bedraagt 11 euro of 4 euro indien u recht heeft op een voorkeurregeling. Voorafgaand een inschrijving dient u akkoord te gaan met de voorwaarden vanuit de conventie betreffende 'groepsaanbod'. 

Ook indien u niet in aanmerking komt voor een geconventioneerde training kan u hier inschrijven.

Doel van de sociaal-emotionele ontwikkeling is het omgaan van een kind met zichzelf en anderen in diverse situaties op een wijze dat iedereen daar positieve gevoelens bij ervaart, maar ook dat negatieve gevoelens constructief kunnen worden gehanteerd. Sociaal-emotionele ontwikkeling betreft het functioneren van een kind als persoon in relatie tot anderen. Sociale vaardigheden worden met de leeftijd van een kind in toenemende mate belangrijk. Wanneer een kind over gebrekkige sociale vaardigheden beschikt (zeer verlegen, teruggetrokken, agressief,...) kan het zijn dat kinderen maar moeilijk worden opgenomen in een groep. Ze kunnen in een vicieuze cirkel raken, want krijgen ook reacties terug die bepaalde ongewenste gedragingen eerder versterken dan doen afnemen. 

Doelgroep 

 • Vind uw kind het ook moeilijk om met anderen te spelen? 
 • Is het moeilijk aansluiting te vinden met andere kinderen? 
 • Vind uw kind moeilijk evenwicht tussen geven en nemen? 
 • Voelt uw kind zich snel afgewezen door andere kinderen/ leeftijdsgenootjes?
 • Kan uw kind zich moeilijk in andere kinderen verplaatsen? 
 • Heeft uw kind het gevoel er niet bij te horen? 
 • Kan uw kind moeilijk tegen kritiek? 
 • Heeft uw kind niet zo'n goede luisterbereidheid / luisterhouding? 
 • Is uw kind vrij gespannen in contact met leeftijdsgenootjes? 

Voor wie

4de t.e.m. 6de leerjaar

Wanneer

Donderdagavond om de twee weken 

Tarief

Indien we jou kunnen inschrijven via ELP binnen de conventie: 2,5 euro/uur

Zo niet: 250 euro voor de 9 trainingsdagen. Intake en eindevaluatie exclusief. 

Veel vaardigheden leren we automatisch, zoals bijvoorbeeld perspectief nemen in verschillende situaties. Soms hebben kinderen wel extra ondersteuning nodig in het aanleren van vaardigheden. Perspectief nemen is één van de vaardigheden die soms gepaard gaat met de nodige obstakels en we dus ook binnen SOVA zullen aanleren. 

 • Tijdens een intake bekijken we samen of uw kind baat kan hebben bij een sociale vaardigheidstraining. 
 • Na afloop van de training is er een adviesgesprek, waarbij we onze feedback meegeven m.b.t. de vaardigheidstraining. Daarnaast trachten we, ondanks dat het een training is, zoveel mogelijk op maat te werken.
 • Tussentijds houden we ook samen met de ouders een korte evaluatie waarin we de groeidoelen overlopen, het verloop en de verdere aandachtspunten afstemmen.