EMDR

Dit is een bekende en heel effectieve, bijna wonderlijke methode om hele nare, ingrijpende, traumatische gebeurtenissen te verwerken en weer voor rust te zorgen. 

EMDR is de afkorting van Eye Movement Desensitisation and Reprocessing. Je kan het vertalen als "Het verwerken en afleren van ongewenste reacties en verbanden door middel van bilaterale stimulatie van de hersenen". 

Bilateraal wil zeggen dat beide hersenhelften gestimuleerd worden, dit via ritmische links-rechts stimulatie van de ogen. EMDR is oorspronkelijk gestart met oogbewegingen, maar het kan ook d.m.v. tactiele (trillingen) en auditieve stimuli (een opeenvolgend geluid dat links en rechts gaat).  In deze bijlage krijg je informatie over hoe een EMDR-sessie eruit kan zien. 

 

EMDR kan als therapie ingezet worden bij heel wat problematieken.

Vaak wordt er meteen gedacht aan de mogelijkheid om EMDR toe te passen bij mensen met PTSS (posttraumatische stressstoornis), complex PTSS, bij mensen met vroegkinderlijk trauma, relationeel trauma en hechtingsstoornissen. Wel belangrijk om te weten, is dat EMDR vaak wordt ingebed in een breder behandelplan, gecombineerd met bestaande therapieën. De behandeling van trauma verloopt gefaseerd, zie traumatherapieVerder kan EMDR ook ingezet worden bij depressie, angst, fobieën, dissociatie, pijn, onverwerkte rouw, laag zelfbeeld, negatieve gedachten, slaapproblemen, vermijdingsgedrag, enz. 

 

Het is bovendien wetenschappelijk onderbouwd! Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar EMDR en heel wat bewijs voor het feit dat EMDR een effectieve behandeling is. Uiteraard niet voor iedere problematiek. Er zijn tegenindicaties en het is belangrijk dat uw therapeut een erkende opleiding gevolgd heeft. In je zoektocht naar een therapeut voor EMDR kan je hier terecht op de website van Integrativa en de website van EMDR België.  

 

Graag geef ik ook enkele folders om te downloaden, zie rechts van deze kolom.