Oudertherapie en opvoedingsondersteuning

Opvoeders, orthopedagogen, psychologen, enzovoort leren zoveel over de ontwikkeling en aanpak van kinderen en dan nog is het veld zo groot dat leren nooit gedaan is. Van ouders wordt verwacht om het 'gewoon te kunnen', zonder dat er een leerschool is. Echter zelf ouder zijn is de leerschool op zich. Via je kind(eren) kom je zoveel van jezelf tegen. Binnen opvoeden krijg je de perfecte spiegel van je eigen belemmeringen en moeilijkheden, of beter gezegd: een kind geeft jou de spiegel die je nodig hebt om te weten waar je eigen groeimogelijkheden kunnen liggen. Het zet een confronterende spiegel voor, eentje waar we soms liever niet inkijken. Het voelt ook niet helder, eerder mistig. Zoals bij zoveel zaken, wanneer we onder stress komen te staan, zijn er verschillende responsen mogelijk, bijvoorbeeld vechten en vluchten. We vermijden het liever, schuiven het van ons af en/of worden er boos van. Toch weten we ergens diep vanbinnen dat we er iets mee kunnen of 'moeten'. Kinderen leggen je pijnpunten bloot, maar raken je ook rechtstreeks in je hart. 

“Als we iets in het kind willen veranderen moeten we het eerst onderzoeken en kijken of het niet iets is wat beter in onszelf kan worden veranderd”, Carl Gustav Jung

Een kind heeft niet de wens om een monstertje in het huis te spelen. We zoeken allen naar verbinding, begrip, het reguleren van onze emoties, evenwicht, contact, een plek, steun, bescherming, ... Oudertherapie kan helpen om jouw gevoelens, gedachten en gedragingen en deze van je kinderen beter te leren begrijpen. Ook deze van andere ouders, je partner, ... Een ouder zijn, het is een hele verantwoordelijkheid. Er komt zoveel op je af en de leerervaringen zijn eindeloos. Het is daarbij ook belangrijk om rekening te kunnen houden met de ontwikkelingsleeftijd van je kind en de fase waarin het zich bevindt. Kennis van ontwikkelingspsychologie is iets wat jouw therapeut op de schoolbanken leert, al blijf jij de echte expert, ook al kom je in iedere fase de nodige uitdagingen tegen. Soms loop je vast, lijkt er meer aan de hand te zijn, is er een mogelijke ontwikkelingsproblematiek, ... en heeft dit een sterke invloed op jouw opvoeding. We zoeken samen naar mogelijkheden om hiermee om te gaan, de signalen van je kind beter te leren begrijpen, moeilijkheden te verklaren en de onderliggende noden naar voren te brengen. 

Oudertherapie leert je stilstaan bij je eigen gevoelens en gedrag en wat dit betekent voor het contact met je kind. Je leert stilstaan bij de gevoelens en noden van je kind en hoe je je erop kan afstemmen, welke reacties kunnen helpen. Je krijgt nieuwe inzichten, een andere manier van kijken, hetgeen je helpt anders te spreken. Als woorden gesproken worden vanuit het hart, kan de ander meevoelen en dus ook meebewegen. 

Als je jouw pijnpunten als ouder onder ogen kunt zien en kan zien wat jouw kind je daarbij (weer)geeft, wat je eruit kan halen, help je niet alleen jezelf, maar ook je kinderen, diens kinderen, enz... Het prikkelt iets nieuws, doorbreekt een keten en maakt deels de weg vrij voor de volgende generaties. Je vindt meer balans in enerzijds het zorgen voor en steunen van je kind, maar ook het begrenzen en sturen als het stimuleren. Je wordt een voorbeeld voor hoe je jezelf kan ontwikkelen, kan groeien en hoe je jezelf kan vinden en zijn.