Transference focused psychotherapy

Transference Focused Psychotherapie is een wetenschappelijk onderbouwde psychoanalytische therapie gebaseerd op het object-relatiemodel, ontwikkeld door Kernberg voor de behandeling van borderline persoonlijkheidspathologie. Steeds vaker wordt het ook toegepast voor andere persoonlijkheidsstoornissen en de laatste jaren ook bij de behandeling van neurotische problematiek.

De relatie die de cliënt real time aangaat met de therapeut (de overdracht) is zoveel mogelijk het onderwerp van gesprek. Daarin betrekt de therapeut ook de eigen reacties op de cliënt (de tegenoverdracht). Hij/zij dient het dus aan te durven om de eigen reacties in de interactie met de cliënt te erkennen, verdragen en onderzoeken, zowel positief als negatief en deze vanuit een therapeutisch neutrale houding in de relatie te brengen ten gunste van de cliënt zijn/haar proces. 

Werken met mensen roept sowieso gevoelens op en het helpt om te durven zien welke dat zijn: frustratie, onmacht, tevredenheid, woede, zorg, opwinding, triomf, ontroering, ... Naast de verbale en non-verbale interactie is deze tegenoverdracht een bron van informatie over hoe men in relatie staat. Deze kennis gebruikt de therapeut om samen te onderzoeken wat men verlangt én vreest in relaties. Het is psychotherapie in de meest essentiële vorm: het methodisch hanteren van de therapeutische relatie.

Een therapeutische relatie opbouwen is geen evidentie, het weerspiegelt wat je vaak tegenkomt buiten de therapieruimte. Heb je het soms moeilijk met vertrouwen, voel je je vaak boos, heb je soms paranoïde gedachten en leef je naar de ideeën (eigen negatieve overtuigingen) die je denkt anderen over jou te hebben? Dan zal je heel waarschijnlijk merken dat deze elementen aan bod kunnen komen in de therapeutische relatie, direct gevoeld, in het hier en nu, in contact met je therapeut, lijfelijk (ervaringsgericht), omdat je het beeld over jezelf en anderen meeneemt binnen deze 'veilige ruimte', die toch soms helemaal niet zo veilig aanvoelt.

In de relatie met je therapeut neem je je wensen, behoeften, noden, verlangens, frustraties, angsten, ... mee. Samen met je therapeut leer je hier naar kijken. Al klinkt dat heel logisch, het gaat soms gepaard met de nodige angst en wantrouwen. Het kan heel wat weerstand/ schrik voor verandering oproepen. Je weet natuurlijk ook niet wat die verandering inhoudt. Therapie is moeilijk. Het kan zaken in jou naar boven halen die je nooit voor mogelijk achtte dat ze er waren. Nadien kan je je weer heel voelen, al blijft het leven een uitdaging. Alleen toenemend vertrouwen in de deskundigheid en de persoon van de therapeut kan helpen dit onderzoek te verdragen. Inzicht in de angsten en verdoken verlangens, en het ontstaan ervan, draagt bij aan het durven aangaan van nieuwe gedrags- en relatiepatronen.