Dialectische gedragstherapie (DGT)

Dialectische gedragstherapie is een vorm van cognitieve gedragstherapie die ontwikkeld werd door Marsha Linehan voor mensen met ernstige en hardnekkige emotionele problemen en gedragsproblemen. Mensen met een emotieregulatie- en/of borderlineproblematiek hebben vaak last van onevenwicht op verschillende domeinen en kampen met intense, bijna ondraaglijke emoties. Er is ontregeling op het domein van het affectief en emotioneel functioneren, intermenselijk functioneren, identiteit, gedrag en cognitief functioneren (zoals paranoïde gedachten, dissociatie reacties, zwart-witdenken). 

Alle problematische gedragingen van mensen met borderline zijn eigenlijk pogingen om de heftige emoties terug onder controle te kunnen krijgen, of zijn natuurlijke uitingsvormen van de ontregelde emoties. Men kan de spanning (zowel ‘overspoeling door’ als ‘afgesneden zijn van’ emoties) niet meer dragen en deze toont zich dan in problematisch gedrag. Er is een biologische kwetsbaarheid en men heeft niet de vaardigheden om ermee te kunnen om gaan. Ook de co-regulatie in de omgeving loopt zeer moeilijk.

DGT biedt sleutels voor een leven dat de moeite waard is om te leven.

DGT werkt op 5 Pijlers (groepstraining, DGT-coaching, crisis-coaching, consultatieteam en crisisopname indien nodig). In de praktijk kan men terecht voor DGT-coaching indien je reeds elders in opname of ambulant deelneemt aan een DGT-training in groep. 

 

Doelen van een DGT-traject 

  • Verminderen of elimineren van suïcidaal gedrag: zwaar zelf verwondend of levensbedreigend gedrag
  • Verminderen of uitsluiten van therapie-verstorend gedrag
  • Verminderen van gedragingen die de kwaliteit van het leven verstoren (drugs, automutilatie, alcohol, eetgedrag, toxische relaties, slaap, hygiëne, …)
  • Vermeerderen van vaardigheden die mensen in staat stellen om een levenswaardig leven te leiden
  • Vermeerderen van gedragsvaardigheden die helpen om emoties te beheersen, relaties op te bouwen en op een efficiënte manier om te gaan met de dingen van het leven.
  • Verhogen van het zelfrespect
  • Angst overwinnen van bij emoties te komen
  • Emoties leren toelaten. Dragen is ze er ten volle mogen laten zijn, bij jezelf, zonder oordeel