Kinderen- en jongerentherapie

Kinderen doorlopen een emotionele ontwikkeling waarin ze leren omgaan met emoties, zichzelf leren kennen, samen leren spelen en werken met anderen, ontdekken wat ze wel of niet graag doen, talenten ontwikkelen, … .

Sommige kinderen botsen in hun emotionele ontwikkeling op moeilijkheden. Ze voelen zich niet goed in hun vel, weten niet goed hoe ze met bepaalde emoties kunnen omgaan of hoe ze deze kunnen uiten, ze krijgen een diagnose of kunnen op school niet altijd goed mee, ze maken traumatische gebeurtenissen mee zoals een overlijden of scheiding, …

Er zijn dus heel wat dingen die in en rond de emotionele ontwikkeling van kinderen gebeuren. Sommige kinderen (en hun ouders) lopen hierin wat vast of ondervinden moeilijkheden. Het loopt niet altijd allemaal vanzelf, en dat is oké. Psychotherapie kan dan helpen om jou als ouder(s) en je kind weer op weg te helpen en te laten (verder) groeien.

De therapeut vertrekt steeds vanuit het idee dat jouw kind een unieke benadering nodig heeft die bij hem of haar past. 

Een kinderen - en jongerentherapeut gebruikt verschillende vormen van psychotherapie die het best aansluiten bij de belevingswereld van kinderen. Deze bestaat uit doe-taal, speel-taal, voel-taal en woordenloze-taal. Mogelijke stromingen die gebruikt kunnen worden zijn: speltherapie, gedragstherapie, gesprekstherapie, cognitieve therapie, systeemtherapie en oplossingsgerichte therapie. Tijdens de therapie komen zowel het heden, verleden als de toekomst aan bod.