Groepstherapie: verbindend matchen tussen mens, vraag en aanbod

Wachtlijsten hier en wachtlijsten daar!

Hoe vreselijk frustrerend voelt het om weer maar eens te horen dat er een wachtlijst is! Voor therapeuten ook weer botsen op de beperkingen van tijd en de kloof tussen vraag en aanbod. We weten allemaal hoe moeilijk het is om met de huidige uitdagingen om te gaan. Laat staan dat er onderliggende moeilijkheden, ingrijpende levensgebeurtenissen, ziekte, verlies, ... mee dat pad bemoeilijken en/of zelfs zwaar in de weg staan. Ben je in afwachting van therapie en heb je nood aan verbinden met lotgenoten? Wens je graag je vragen helderder te krijgen? Samen gaan we op pad en trachten we een draagvlak te vormen om de zwaarte wat te verlichten. 

U gegeven door:

Tina Pira (praktijkcoördinator van 'WIL-G') en Liesbeth Tierens (oprichtster van 'Weer meer veerkracht') trachten hier samen een antwoord te bieden.  

Groepstherapie voor volwassenen 

De sessies gaan door op maandagvoormiddag, telkens een uur en half van 9u30 tot 11u. 

Tarief:

  • 5 sessies = 12,5 euro
  • Kunnen uitgebreid worden met bijkomende sessies aan 2,5 euro/ sessie
  • Aanwezigheid op alle sessies wordt verwacht
  • Indien u in aanmerking komt voor een groepstraject ELP, informeren via tina.pira@wil-g.be
  • Indien u niet in aanmerking komt, mag/kan u eveneens aanmelden