Eureka - Emotieregulatietraining voor cognitief begaafde kinderen en jongeren

Voor wie:

 • groep: 5 - 6 lager onderwijs 
 • groep: 1 - 2 secundair onderwijs 
 • cognitief begaafde kinderen/ jongeren

Door wie:

 • Tina Pira, klinisch psycholoog, contextueel psychotherapeut, psychotraumatoloog, DGT coach -en trainer
 • Marlies Tierens, Phd, klinisch psycholoog, lector, expert Psychodiagnostiek & (hoog)begaafdheid
 • website: https://www.marliestierens.be

DOELEN

 • Ontspannen a.d.h.v. verschillende technieken
 • Verbeter je emotioneel, sociaal en lichamelijk bewustzijn en cognitie: beter herkennen en interpreteren van signalen
 • Inschatten en ervaren van gevoelens, zonder oordeel
 • Functies achter gevoelens leren kennen
 • Radicale acceptatie, emoties leren dragen
 • Moeilijke situaties de baas kunnen
 • "Ik ben waardevol". Met compassie en mildheid naar jezelf en anderen kijken
 • Alle facetten optimaliseren opdat je gevoelens kan (ver)dragen.
 • Veranderen waar je invloed op hebt en loslaten wat je niet kan veranderen
 • Hoe ga ik om met mijn gevoelens? tips en tricks

Tarief: 

 • 12 groepssessies (+/- 1,5 uur) = 30 euro
 • indien u in aanmerking komt voor een groepstraject GPZ, informeren via Tina.pira@wil-g.be 
 • indien u niet in aanmerking komt, mag/kan u eveneens aanmelden
 • aanwezigheid op alle sessies wordt verwacht