Gegevens voor de opstart van uw dossier

Beste,

Met uw aanmelding in praktijk Wil-g zet u een belangrijke stap in uw persoonlijk proces.  Om uw dossier in orde te brengen volgens de wet op de kwaliteitsvolle praktijkvoering (1/1/2022), wil ik u vragen om onderstaande gegevens volledig in te vullen.

Alvast hartelijk dank voor het invullen van onderstaande vragen!       Beroepsgeheim

Als psycholoog ben ik onderworpen aan het gedeelde beroepsgeheim. Dit betekent dat ik op eigen verantwoordelijkheid vertrouwelijke gegevens waarover ik beschikt kan delen om de doeltreffendheid van mijn werk te optimaliseren. Deze procedure verloopt volgens zes voorwaarden:

  1. de psycholoog licht de cliënt vooraf in.
  2. de cliënt gaat akkoord met het uitwisselen van informatie.
  3. de uitwisseling dient het belang van de cliënt.
  4. de persoon met wie de psycholoog informatie uitwisselt, is ook aan het beroepsgeheim gebonden.
  5. die persoon handelt in het kader van dezelfde opdracht.
  6. de psycholoog beperkt zich tot het delen van die informatie die strikt noodzakelijk is opdat de andere zorgverstrekker zijn werk kan uitoefenen.

     

     Regels en afspraken met betrekking tot behandeling en registratie:

Alles wat wordt besproken in de sessies valt onder beroepsgeheim, behalve wanneer er een ernstig vermoeden is dat je jezelf of iemand anders letsel gaat toebrengen. In dat geval worden belangrijke naaste(n), de huisarts en/of de bevoegde instanties op de hoogte gebracht.

Er wordt een dossier bijgehouden. Het dossier is vrij ter inzage, de persoonlijke notities van de hulpverlener niet (hoewel je altijd toelichting kan vragen over het traject dat je volgt).

De hulpverlener treft veiligheidsmaatregelen om ervoor te zorgen dat de gegevens in het dossier niet verloren gaan en niet toegankelijk zijn voor anderen.

   

    Een vruchtbaar proces omvat ook duidelijke afspraken.

Ben je verhinderd om jouw afspraak na te komen, dan willen we jou vragen om ten laatste 2 werkdagen op voorhand (48h) te verwittigen. Dit laat toe om een andere client een afspraak te geven.

Zo niet zal de afspraak worden aangerekend. Bij ziekte vragen we minstens 24h op voorhand te verwittigen, anders geldt dezelfde afspraak van 'verzuimvergoeding'.

Indien u vergeet te verwittigen zijn we echter genoodzaakt het volledige honorarium (70 euro) in rekening te brengen.

 

We kijken alvast uit naar een vruchtbare samenwerking.